Kimyasal Pleeling

KİMYASAL PEELİNG NEDİR?

Cilde bir ya da birkaç kimyasal madde uygulayarak derinin üst kısmını bazen de daha derin dokularının kontrollü şekilde tahrip edilmesi ve böylece derinin yeniden oluşturulması işlemidir. Bu sayede yeni bir üst deri tabakası ve derin doku tahrip edilmişse de dermisin tamir mekanizması uyarılarak kollajen oluşması gerçekleşir...

KİMYASAL PEELİNG ETKİ MEKANİZMASI?

Yüzeyel peelinglerin etki mekanizması deri üst kısmını yani epidermisi oluşturan hücreleri birbirinden ayırarak ciltte soyulmaya neden olmasıdır. Buda bilinenin aksine deride incelmeye neden olmaz daha kalın bir üst deri tabakası oluşmasına neden olur. Orta derinlikteki peelinglerde ise epidermisle birlikte dermisin (derinin alt kısmı) üst katı papiller dermisde etkilenir. Hücrelerde ölüm, proteinlerde bozulma ile anormal hücreler sağlıklı hücrelerle yer değiştirir ve yeni kollajen üretilir. Derin peelingde ise dermisin alt katı retiküler dermis olaya katılır. Yeni kollajen depolanması, aktif fibroblast hücreler (kollajen üretir) artar.

KİMYASAL PEELİNG NE AMAÇLA KULLANILIR?

Kimyasal peeling, melanin denilen, deri rengini veren ve bazen de birikimiyle lekelere neden olan deri pigmentinin, düzenli bir şekilde dağılmasını sağlar. Daha kalın ve normal bir üst deri (epidermis) ve üst derinin korneosit hücrelerinden oluşan en üst ve ölü tabakasının (stratum korneum) ince ve daha sıkı olmasını sağlar. Cilde canlılık parlaklık verir. Böylece yüzeyel deri tabakası sıkılaşıp artması ile deri yaşlanma bulguları iyileştirilir. Ayrıca orta ve derin derinlikte yapılan peelinglerle de yaşla azalmış olan glikozaminoglikan, kollajen ve elastik lifler gibi deri altı bağ doku elemanları arttırılmış olunur. Pigment değişikliklerinde, hafif orta derece kırışıklıklarda, fotoyaşlanma ve bazı deri hastalıklarının tedavisinde yardımcıdır.